Contoh Teks Deskripsi Makanan Khas Jawa - Sumpil Dalam Bahasa Jawa

6 komentar
Daftar Isi [Tampilkan]

Teks deskripsi merupakan salah satu dari berbagai teks yang ada didalam bahasa. Teks deskripsi ini bersifat penggambaran secara jelas mengenai suatu objek baik makanan, tempat, maupun hal lainnya.

Penggunaan daripada teks deskripsi ini banyak sekali, salah satunya yaitu untuk mendeskripsikan sebuah makanan khas di sebuah daerah. Nah, pada kali ini kamu akan mengetahui contoh teks deskripsi makanan khas daerah Jawa Tengah dalam bentuk Bahasa Jawa.


Contoh Teks Deskripsi Sumpil dalam Bahasa Jawa

Contoh Teks Deskripsi Sumpil dalam Bahasa Jawa, bukusemu

JAJANAN SUMPIL

Sumpil yaiku salah satunggaling jajanan khas Jawa Tengah ingkang biyasanipun namung asring dipunpanggihaken kala wonten tradisi Weh-wehan ing Kaliwungu, Kendal.

Jajanan Sumpil niki keningal kados ketupat, nanging ukurane langkung alit uga nggadhahi bentuk segitiga. Tekstur saking Sumpil niki sami kaliyan ketupat yaiku padat uga empuk.

Jajanan ingkang nduwe nami Sumpil niki asalipun saking nami setunggal kewan sawarni siput ingkang kathah dipunpanggihi ing lepen. Kewan kesebat lebet basa Jawi nduwe nami Sumpil ingkang nduwe bentuk kerucut. Saking ukuran uga bentuk kewan niki hampir sami, akhiripun jajanan ingkang setunggal niki dipunsukani nami Sumpil.

Konjuk ndamel Sumpil, badhe ingkang dibetahaken yaiku ron deling, lidi, uwos, parutan krambil, cabai, uga sarem. Cara ndamelipun pun kados ndamel ketupat, yaiku kaliyan ngresikaken uwos uga ndamel bentuk segitiga saking ron deling. Lajeng mlebetaken uwos kelebet ron deling uga ditutup kaliyan lidi ingkang sampun dipotong supados kiyat.

Salajengipun kaliyan mangsakipun kaliyan cara direbus ngantos mateng. Saksampune punika, ndamel sambale kaliyan cara nyampurake parutan krambil, sarem, uga cabai ingkang sampun dipunlembataken dados setunggal. Jajanan Sumpil sakmenika sampun sanguh dinikmati makanipun kaliyan sambel.

Sumpil panitados sampun dipuntepang masyarakat ket zaman Sunan Kali Jaga. Kaliyan ngewrat macem-macem jarwi dipunlebetipun, Sumpil dados mboten namung jajanan biasa kamawon.

Jajanan Sumpil ingkang nduwe bentuk segitiga ngrupikaken bentuk saking hubungan antawis sesami manusia uga kaliyan Gusti Ingkang Maha Kuasa. Tambah erate hubungan terna sesami manusia mila hubungan kaliyan Gusti Allah badhe dados minggah erat.

Sambel ingkang saking parutan krambil nyamangaken wontenipun macem-macem kedadosan ingkang wonten ing donya niki.


Itulah salah satu contoh teks deskripsi makanan khas Jawa Tengah yang dituangkan dalam bentuk Bahasa Jawa. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam memahami sebuah teks deskripsi secara mudah dan pastinya paham dalam mengimplementasikannya kedalam sebuah tulisan.

Related Posts

Komentar

 1. ko urung tau krungu ya min jajanan sumpil

  BalasHapus
  Balasan
  1. mari kesini ke kaliwungu, kabupaten kendal. Banyak banget yang jual sumpil ka

   Hapus
 2. Sumpil si apa yah, ngertine lemper mas wkwk

  BalasHapus
  Balasan
  1. mudahnya lontong bentuk segitiga mas, tapi makannya pakai sambal wur (kelapa yang diparut + bumbu) wkwk

   Hapus
 3. Balasan
  1. makanan yang sering ditemuin di wilayah kaliwungu, jawa tengah terutama saat ada kegiatan dugderan atau weh-wehan mas. Di pasar tradisional juga sering ada

   Hapus

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter